Valenwie?

Morgen is het zover: 14 februari! De dag van de liefde, Valentijnsdag. Maar wie is Valentijn en vooral, waarom werd er ter ere van hem een dag van de liefde in het leven geroepen?

De priester Sint Valentinus leefde in de 3e eeuw na Christus. De toentertijd heersende keizer Claudius II had huwelijkszegeningen verboden uit vrees dat de gehuwde soldaten te veel aan het thuisfront zouden denken, wat ten koste zou gaan van hun concentratie. Om toch aan de verzoeken van de soldaten te voldoen zegende Valentinus de huwelijken in het geheim in. Toen keizer Claudius II daarachter kwam liet hij de priester oppakken.

Op 14 februari 270 kreeg Valentinus de doodstraf en werd hij onthoofd. Hij liet echter een briefje achter voor de dochter van de stadhouder van Rome, met daarop de woorden: 'Van je Valentijn'. Woorden die tot op de dag van vandaag de leidende boodschap van vele Valentijnskaarten vormen.

Speciaal voor deze dag hebben wij een aantal prachtige wijnen geselecteerd als 'Valentijnswijn'. Daarnaast ontvangt u momenteel bij uw bestelling een leuke Valentijnskaart, deze kunnen wij zelfs al voor u schrijven. Aan u de keus! 

Alvast een fijne Valentijnsdag!