PRIVACY POLICY

Wijnkoperij De Gouden Ton respecteert de privacy van al haar klanten en alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Policy leest u hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u een bestelling plaatst, als u een account aanmaakt, als u uw gegevens achterlaat in een van onze fysieke winkels, als u via één van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt of als u onze website bezoekt.

Wijnkoperij De Gouden Ton gebruikt de verzamelde gegevens voor de navolgende doeleinden:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Door een account aan te maken hoeft u deze gegevens niet bij iedere bestelling opnieuw in te vullen.
  • Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor commerciële activiteiten, bijvoorbeeld wanneer dat nodig is voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en/of diensten, klantenservice, segmentering van klanten en profilering en de uitvoering van (gerichte) marketingactiviteiten, zoals het versturen van onze digitale nieuwsbrief. Dat doen we voor het opbouwen van een goede relatie met u en/of het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u. U hebt het recht uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen direct marketing en commerciële activiteiten, met inbegrip van daarmee verband houdende profileringsactiviteiten. Bovendien kunt u zich altijd afmelden voor het ontvangen van persoonlijke aanbiedingen.
  • Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Voor meer informatie over gebruik van cookies op onze website verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.
  • Ten slotte verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van interne bedrijfsprocessen, managementrapportage, accountantscontrole en om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om geautomatiseerde besluiten over u te nemen.

Verstrekking aan derden

Soms is het nodig om gegevens met andere organisaties te delen. Zo werkt Wijnkoperij De Gouden Ton samen met logistieke en financiële partners voor de uitvoering en afhandeling van bestellingen. Ook hebben we werkzaamheden uitbesteed. Zo beheert een derde partij onze servers en maken we gebruik van verschillende cloudapplicaties. Verder verstrekken we bij uitzondering gegevens op basis van een wettelijke verplichting. Denk daarbij aan de overheid bij opsporingszaken.

Om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn, sluiten we waar nodig met al onze partners verwerkersovereenkomsten af. Dit betekent dat deze partners ook werken volgens de AVG en de gegevens met hen op een veilige manier worden uitgewisseld.

Wanneer we persoonsgegevens delen met organisaties in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), nemen we altijd de benodigde maatregelen om deze gegevens te beschermen. Hierbij vertrouwen we onder meer op de modelbepalingen van de EU.

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om:

  • ons te verzoeken om inzage, aanvulling, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • tegen een bepaalde verwerking bezwaar te maken;
  • ons te verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een derde partij;
  • toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij ons best doen om samen met u een oplossing te vinden. Indien u niettemin van mening bent dat wij u daarbij onvoldoende hebben geholpen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien u nog vragen mocht hebben over dit Privacy Policy of als u uw rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wijnkoperij De Gouden Ton Franchise Groep B.V. (KvK 34212971)
Veenderveld 55, 2371 TT Roelofarendsveen
+31 (0) 71-5683310
webshop@degoudenton.nl

Onze medewerkers helpen u graag verder. In geval een wijziging van dit Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

[1 mei 2021 versie 2]